วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฟางข้าวที่ใช้เพาะเห็ดฟาง


ฟางข้าวที่ใช้เพาะเห็ดฟาง
ฟางข้าวหรือซังข้าว เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการเพาะเห็ดฟาง บ้านเรามีฟางข้าวหรือตอซังเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีการนำไปใช้ประโยชน์น้อย ดังนั้นการนำซังข้าวมาใช้เพาะเห็ดฟางหรือเห็ดอื่นๆ เป็นการใช้ทรัพยากรชนิดนี้ทางหนึ่ง หลังจากใช้เพาะเห็ดแล้ว อาจนำซังข้าวที่สลายตัวดีเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า การนำฟางข้าวหรือตอซังไปใช้เพาะเห็ดฟาง เกษตรกรจะทำเฉพาะในช่วงที่มีฟางเหลืออยู่ในนา ซึ่งเป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผ่านไปช่วงสั้นๆ เช่นนั้นวิธีการเพาะหลังจะทำลงในแปลงนาเลย หลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เพาะเห็ดฟางอีกแล้วเพราะฟางเริ่มหมดไป มีน้อยรายที่เก็บฟางไว้เพื่อเพาะเห็ดในภายหลัง
แม้ว่าในช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะเห็ดฟาง คือ ช่วงหลังการทำนา มีฟางเหลืออยู่ในนาเป็นจำนวนมาก และดอกเห็ดออกดอกได้ดีเพราะเป็นช่วงหน้าร้อน แต่ราคาเห็ดจะต่ำเพราะมีการเพาะกันมาก
ความจริงหลังจากการทำนาและฤดูร้อนผ่านไปแล้ว เรายังสามารถที่จะเพาะเห็ดฟางขาย ได้อีก และเป็นช่วงที่ดอกเห็ดมีราคาดีด้วย แม้ว่าดอกจะออกน้อยลงเพราะอากาศไม่ดีเท่าฤดูร้อน แต่สามารถขายได้ราคาดีมาก ฟางข้าวที่ใช้เพราะเห็ดใช้ได้ทั้งฟางข้าวเหนียวและฟางข้าวเจ้า ภาคปฏิบัติจริงๆ ส่วนใหญ่ใช้ตอซังหรือต้นข้าว หากสามารถถอนโคนต้นติดดินนาด้วยจะทำให้เพาะแล้วเกิดดอกเห็กได้ดีขึ้น ตอซังควรเป็นซังแห้งสนิทจริงๆ ไม่ควรโดนฝนมาก่อนจนซังหรือฟางเน่า

3 ความคิดเห็น: